Úvod > O spoločnosti > Vaša reklama

Vaša reklama

Vaša reklama v šekovej knižke

  • umožňuje realizovať unikátnu celoslovenskú kampaň,
  • cieľová skupina: pracujúci ľudia v produktívnom veku,
  • je vhodnou súčasťou rôznych komunikačných mixov,
  • exkluzívna prezentácia (netradičná a jedinečná na našom trhu),
  • 100 % zásah (kupóny smerujú priamo do rúk zamestnancov),
  • umožňuje komunikáciu presných údajov (tel. čísla...),
  • umožňuje realizáciu aktivít na podporu predaja: bonusy a zľavy,
  • je vhodná na pozicioning značky alebo produktu.

Viac informácií o tomto i iných spôsoboch reklamy (ktorú je možné realizovať prostredníctvom našej spoločnosti) Vám poskytne naše marketingové oddelenie: marketing@up-slovensko.sk.