Úvod > Produkty > PRODUKTY > Sociálny kupón

Sociálny kupón Chèque Social

 • sociálny kupón slúži na cielené riešenie poskytovania sociálnej pomoci v hmotnej núdzi ako aj poskytovanie prídavkov na deti v štatúte osobitného príjemcu,
 • je určený mestám, obciam a samosprávam, ktoré otázky sociálnej pomoci riešia.

Manažovať účelové použitie príspevkov a predchádzať ich zneužitiu je náročné rovnako ako aj podpisovanie zmlúv s lokálnymi predajňami, preplácanie bločkov či sprevádzanie pri nákupe. Všetky tieto činnosti v sebe, okrem časovej náročnosti, zahŕňajú aj rôzne riziká a stávajú sa nielen nebezpečnými pre vykonávateľov ale aj ponižujúcimi pre prijímateľov. Preto sme v roku 2013, cielene pre potreby miest, obcí a samospráv, uviedli na slovenský trh sociálny kupón.


Sociálny kupón

 • je efektívne a cielené riešenie poskytovania sociálnej pomoci v hmotnej núdzi ako aj praktické riešenie poskytovania prídavkov na dieťa v štatúte osobitného príjemcu,
 • dodávame vo všetkých nominálnych hodnotách,
 • balený do praktickej šekovej knižky,
 • s možnosťou personalizácie – vytlačenia mena, priezviska, účelu,
 • sieť vytvorená podľa požiadavky / potreby pre účely klienta, tzn. mestá, obce určujú, kde lokálne je kupón použiteľný a tento nie je možné použiť na iný účel,
 • prijímateľ s ním narába v čase, ktorý mu vyhovuje, tzn. môže nakupovať cez deň, večer, cez víkend.

Legislatívny rámec

Podľa zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi môže byť sociálny kupón použitý na účely:  § 10 – Dávka, § 11 – Ochranný príspevok, § 12 – Aktivačný príspevok, § 13 – Príspevok na nezaopatrené dieťa, § 14 – Príspevok na bývanie, § 15 – Pomoc v hmotnej núdzi (ošatenie, domácnosť, školské potreby, liečebné náklady...), § 17 – Jednorazová dávka a podľa  zákona 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci: § 13 – Sociálne služby – opatrovateľská služba, spoločné stravovanie, § 48 – Dávka sociálnej pomoci, ods. 11, 12.


Príklady možného použitia sociálneho kupónu z praxe:

 • dávka v hmotnej núdzi - hodnota 61,60 €
 • rodičovský príspevok - hodnota 203,20 €
 • prídavok na dieťa - hodnota 23,52 €
 • jednorazová sociálna výpomoc až do 4 násobku životného minima

Platnosť kupónov

Aktuálne platné kupóny si pozrite tu.


Potlač kupónov

Na kupóny je možné vytlačiť zameranie využitia, prípadne logo a ďalšie texty.


Objednávka, nofitikácia a dodanie poukážok

Kupóny dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, faxu, poštou, telefonicky či osobne.

Emailom Vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané, resp. pripravené na osobné prevzatie.

Kupóny Vám dodáme buď cenným listom, kuriérom alebo dobierkou, všetky zásielky sú pre prípad ich poškodenia alebo straty poistené.

Aktuality

SZCO obedujte zadarmo! Poukážky na rok 2018 Up Spríjemní každý deň Banner 2