Úvod > O spoločnosti > Rozmýšľame sociálne

Rozmýšľajme sociálne,

podnikajme zodpovedne.

Dlhoročné krédo skupiny Up sa odráža nielen v jej produktoch ale aj v jej aktivitách.

V období, kedy Slovensko zápasí s nedostatkom pracovnej sily, naša spoločnosť prispieva
na organizáciu konferencie Rómovia – skrytý tromf slovenského pracovného trhu. Osvedčené príklady z praxe.

Konferencia sa bude konať 20. februára 2018 v Bratislave.
Ak ste firma, ktorú táto otázka zaujíma a radi by ste sa zúčastnili, pozvánka na konferenciu pre Vás je k dispozícií tu v slovenskej alebo francúzskej verzii.

Ak by ste potrebovali viac informácii, napíšte nám na info@up-slovensko.sk.

Nadácia skupiny Up

Snaha napomôcť zmeniť sociálnu situáciu ľuďom, ktorí sú izolovaní, na okraji spoločnosti, v ťažkých životných situáciách viedla skupinu Up k založeniu vlastnej nadácie.

Nadácia pomáha  v 4 oblastiach:

1. Stravovanie
2. Ubytovanie
3. Vzdelávanie a kultúra
4. Zdravie 

Viac informácií.

Podpora nadácie Up na Slovensku

v roku 2018 sme sa rozhodli podporiť projekt VAGUS 
v roku 2017 sme podporili Kesai Tchave a Samaritán

Up Slovensko: 

„Prinášame riešenia, ktoré spájajú jednotlivcov a spoločnosti,
čím prispievajú k vyššej spokojnosti a výkonnosti.“

Zmyslom našich produktov je zjednodušovať procesy v bežnom živote tak, aby sme uľahčili život najmä zamestnávateľom, firmám, živnostníkom, reštauráciám, obchodníkom a aby sme zamestnancom a celkovo používateľom našich produktov priniesli slobodu výberurovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a pohodovejší život. Mestám, obciam a samosprávam napomáhame cielenej distribúcii sociálnej pomoci.

Up Slovensko je súčasťou skupiny Up, významného aktéra v oblasti sociálnej ekonomiky.

Aktuality

Poukážky Up slovensko ročník 2021 Uprednostnite Slovensko Kalendarik na rok 2021 Up Spríjemní každý deň