Úvod > O spoločnosti > Rozmýšľame sociálne

Spolupracujeme s OZ Vagus

Podpora pre OZ Vagus a ich projekt Domec v roku 2020.

V roku 2020 sme OZ Vagus podporili znova čiastkou 10 tisíc eur.  Na podpore sa podieľame spoločne s Nadáciou Up. A pokračujeme aj v roku 2021.

Pandemická situácia nám neumožnila osobné stretnutie. Odovzdávanie šeku sme odkladali od jesene 2020 až sme sa nakoniec rozhodli zrealizovať prvé online odovzdávanie symbolického šeku.
Kliknutím na šek sa spustí video z online odovzdávania.

Ľudí bez domova v dennom centre Domec podporili osobne aj naši zamestnanci - Zimou zbierkou šatstva.

Podpora pre OZ Vagus a ich projekt Domec v roku 2019.

Odovzdávanie sa uskutočnilo v sídle francúzskeho veľvyslanca na Slovensku J.E. pána Christophera Léonziho, za účasti zástupcu skupiny Up a Nadácie Up zónového riaditeľa Betranda Légera a generálneho riaditeľa Up Slovensko Igora Janoka. Šek prevzala výkonná riaditeľka OZ Vagus Alexandra Kárová.

Vymaľovali sme Domec

September 2020

Domec - denné centrum pre ľudí bez domova sa pripravuje na zimnú sezónu 2020/ 2021. Sedem našich kolegov - dobrovoľníkov - vyhrnulo rukávy svojich "maliarskych oblekov" a vymaľovalo vstupnú chodbu a jedáleň denného centra.


Zdroj foto: TASR

Čisté vymaľované priestory pomôžu koordinátorom prevádzky Domca zaistiť lepšiu hygienu a  pripraviť jedáleň na výdaj jedál v zimnom období, ktoré je pre ľudí bez domova veľmi kritickým.

Video z maľovania v Domci sa spustí kliknutím na obrázok.

Do práce na bicykli - obľúbená kampaň našich zamestnancov

September 2020

Máj 2019

Máj 2018

Máj 2017

Podporujeme občianske združenie DOMOV - DÚHA

August 2020

Pre deti z krízového strediska Dúha pripravili kolegovia - dobrovoľníci zábavné popoludnie. Rozdelili si deti do skupín podľa veku a hrali s nimi skupinové hry, kvízy, hádanky... pri spoločnom občerstvení došlo k srdečnej a uvoľnenej debate... Popoludnie prešlo veľmi rýchlo, všetci zúčastnení sa cítili veľmi dobre a tak sa počas debaty zrodil do budúcna nový plán spoločnej aktivity.... :-)

Poďakovanie štatutára OZ DOMOV - DÚHA za dobrovoľnícku akciu.

A väčšina zamestnancov sa zapojila do Jarnej zbierky šatstva 2020, ktorú sme odovzdali zástupcom občianskeho združenia DOMOV - DÚHA.

Podpora v roku 2019. Symbolický šek za OZ Domov - Dúha prevzala konateľka Dagmar Povodová.

Venujeme sa téme marginalizovaných skupín na Slovensku

Február 2018

V období, kedy Slovensko zápasí s nedostatkom pracovnej sily, naša spoločnosť prispieva
na organizáciu konferencie Rómovia – skrytý tromf slovenského pracovného trhu. Osvedčené príklady z praxe.

Konferencia sa bude konať 20. februára 2018 v Bratislave.
Ak ste firma, ktorú táto otázka zaujíma a radi by ste sa zúčastnili, pozvánka na konferenciu pre Vás je k dispozícií tu v slovenskej alebo francúzskej verzii.

Ak by ste potrebovali viac informácii, napíšte nám na info@up-slovensko.sk.

Nadácia skupiny Up

ROZMÝŠĽAJME SOCIÁLNE, PODNIKAJME ZODPOVEDNE.

Dlhoročné krédo skupiny Up sa odráža nielen v jej produktoch ale aj jej aktivitách.

V snahe pomôcť zmeniť sociálnu situáciu ľuďom, ktorí sú izolovaní, na okraji spoločnosti, v ťažkých životných situáciách viedla skupinu Up k založeniu vlastnej nadácie.

NADÁCIA UP


Pomáha a angažuje sa v týchto 4 oblastiach:

  1. Stravovanie
  2. Ubytovanie
  3. Vzdelávanie
  4. Zdravie

Nadácia na Slovensku podporila viacero projektov:


Up Slovensko:
 

„Prinášame riešenia, ktoré spájajú jednotlivcov a spoločnosti,
čím prispievajú k vyššej spokojnosti a výkonnosti.“

Zmyslom našich produktov je zjednodušovať procesy v bežnom živote tak, aby sme uľahčili život najmä zamestnávateľom, firmám, živnostníkom, reštauráciám, obchodníkom a aby sme zamestnancom a celkovo používateľom našich produktov priniesli slobodu výberurovnováhu medzi pracovným a súkromným životom a pohodovejší život. Mestám, obciam a samosprávam napomáhame cielenej distribúcii sociálnej pomoci.

Up Slovensko je súčasťou skupiny Up, významného aktéra v oblasti sociálnej ekonomiky.