Úvod > Produkty > PRODUKTY > Relax kupón

  • Relax kupón je špecializovaný na regeneráciu pracovnej sily prostredníctvom kultúrneho a športového vyžitia, 
  • zamestnanci sa môžu zrelaxovať podľa vlastných predstáv v širokej sieti športových a relaxačných zariadení na území celého Slovenska

Prostredníctvom relax kupónov môžete

  • zabezpečiť aktívnu a pasívnu regeneráciu Vašich pracovníkov,
  • STIMULOVAŤ Vašich zamestnancov k lepším pracovným výkonom,
  • ODMEŇOVAŤ osobný prínos Vašich zamestnancov, pracovné výsledky, inovatívne riešenia.

Nominálna hodnota a potlač

  • štandard: 2 €, 5 €, 10 €, 20 €,
  • na požiadanie vyrobíme kupóny v akejkoľvek nominálnej hodnote, v rozmedzí od 2 € do 30 €. Odporúčame zaokrúhľovať na celé eurá, napr. 5 €, 10 €, 15 €, 20 €,
  • ak si klient želá, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jednej šekovej knižky,
  • relax kupóny dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vašim logom, menom firmy, a /alebo zamestnanca, venovaním či iným textom a rozčleniť ich podľa Vašej organizačnej štruktúry.

Darčekové balenie

O všetkých možnostiach darčekového balenia kupónov Vás radi poinformujú naši obchodní zástupcovia alebo naše zákaznícke oddelenie.


Platnosť kupónov

Aktuálne platné kupóny si pozrite tu.


Zmluvné zariadenia

Relax kupóny akceptujú vybrané zmluvné zariadenia na území celej Slovenskej republiky. Zoznam zariadení je k dispozícii každému užívateľovi relax kupónov.

Sieť produktu tvoria prevádzky umožňujúce kultúrne a športové vyžitie, zdravie ... a mnohé ďalšie zaujímavé aktivity. Sieť je označená nálepkou s logom Up Relax kupón Cadhoc Relax.

Na požiadanie klienta sieť rozšírime o konkrétnu prevádzku.

Aktuality

#jadonesiem Tankujte rýchlejšie a bezpečnejšie Živnostníci-usetrite-na-daniach-2020 Up Spríjemní každý deň Banner 2