Úvod > Produkty > PRODUKTY > Rekreačný príspevok

Rekreačný príspevok na dovolenku

Všade dobre, na Slovensku najlepšie!

Legislatívou vstupujúcou do platnosti od 1. januára 2019 (menovite novelizáciou Zákona č. 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu a doplneniu §152 Zákonníka práce o príspevok na rekreáciu zamestnancov) sa zamestnávateľovi otvárajú nové, daňovo výhodné, možnosti príspevku na oddych a regeneráciu zamestnancov. Svojmu zamestnancovi môže prispievať na tuzemskú dovolenku - ubytovacie služby či pobytové balíky, zostavené z minimálne dvoch prenocovaní na území Slovenskej republiky alebo  na prázdninové aktivity -  tábory pre školopovinné deti. Spolu so zamestnancom sa na rekreácii môžu zúčastniť aj blízki rodinní príslušníci.
Príspevok na rekreáciu môže zamestnávateľ poskytnúť formou „rekreačného poukazu“ alebo preplatením účtov za pobyt, tieto však treba predložiť najneskôr do 30 dní od skončenia rekreácie.

 

Princíp žiadosti o príspevok

 • Ak zamestnanec odpracoval minimálne dva roky, môže požiadať svojho zamestnávateľa o príspevok na rekreáciu,
 • ak má zamestnávateľ 50 a viac zamestnancov je povinný žiadosti zamestnanca vyhovieť,
 • ak má 49 a menej zamestnancov môže, ale nemusí takejto požiadavke vyhovieť – príspevok je v tomto prípade na báze dobrovoľnosti,
 • zamestnávateľ nesmie znevýhodňovať zamestnancov, ktorí o príspevok požiadajú, tzn. nemôže príspevok „kompenzovať“ znížením odmien, bonusov...

 

O príspevku

 • Cena rekreácie je v maximálnej výške 500 € za kalendárny rok,
 • 55 % z ceny rekreácie hradí zamestnávateľ, 45 % príspevku hradí zamestnanec (pri max. cene rekreácie do 500 €),
 • ak účet za dovolenku presiahne 500 €, zamestnávateľ uplatňuje pravidlo maximálnej výšky príspevku podľa zákona, tzn. 275 € a zvyšok si hradí zamestnanec,
 • príspevok je oslobodený od dane a odvodov,
 • v prípade čiastkových úväzkov sa  čiastka príspevku prispôsobuje druhu pracovného pomeru,
 • podľa rozhodnutia zamestnávateľa, môže byť zo o sociálneho fondu hradený aj príspevok na rekreáciu nad rámec zákona, tzn. nad sumu 275 €.

 

Up Rekrea a jeho výhody

Rekrea je výhodný a jednoduchý systém, ako pre zamestnancov tak pre zamestnávateľa i akceptačné miesta. Kombinuje prvky klasického „rekreačného poukazu“ s preplatením – zúčtovaním rekreácie, čo umožňuje využívať príspevok bez obmedzenia akceptačnou sieťou.

Vďaka Up Rekrea je možné jednoducho využiť príspevok na rekreáciu:

 • platbou prostredníctvo QR kódu v telefóne alebo v tlačenej podobe,
 • on-line pri rezervácii a platbe na najobľúbenejších portáloch poskytujúcich ubytovacie služby.

 

Up Rekrea je použitý v akejkoľvek prevádzke, ktorá poskytuje služby v oblasti cestovného ruchu v zmysle:

ak sa hotel, penzión, chata, alebo ubytovanie v súkromí nenachádza v zozname zariadení akceptujúcich úhradu formou QR kódu, je možné zaplatiť akoukoľvek inou formou (tzn. v hotovosti, platobnou kartou) a poslať nám účet (emailom alebo priamo z mobilnej aplikácie). My následne zabezpečíme všetky potrebné doklady pre zamestnávateľa, ktorý bude môcť bez zbytočnej administratívy rekreáciu preplatiť.