Úvod > Produkty > PRODUKTY > Poukážka UpSocial

Poukážka UpSocial pre mestá, obce a samosprávy

 • Poukážka UpSocial slúži na cielené riešenie poskytovania sociálnej pomoci v hmotnej núdzi ako aj poskytovanie prídavkov na deti v štatúte osobitného príjemcu,
 • je určená mestám, obciam a samosprávam, ktoré otázky sociálnej pomoci riešia.

Manažovať účelové použitie príspevkov a predchádzať ich zneužitiu je náročné rovnako ako aj podpisovanie zmlúv s lokálnymi predajňami, preplácanie bločkov či sprevádzanie pri nákupe. Všetky tieto činnosti v sebe, okrem časovej náročnosti, zahŕňajú aj rôzne riziká a stávajú sa nielen nebezpečnými pre vykonávateľov ale aj ponižujúcimi pre prijímateľov. Preto sme v roku 2013, cielene pre potreby miest, poukážky na sociálnu starostlivosť UpSocial.


Poukážka UpSocial

 • je efektívne a cielené riešenie poskytovania sociálnej pomoci v hmotnej núdzi ako aj praktické riešenie poskytovania prídavkov na dieťa v štatúte osobitného príjemcu,
 • dodávame vo všetkých nominálnych hodnotách,
 • balený do praktickej šekovej knižky alebo obálky,
 • s možnosťou personalizácie – vytlačenia mena, priezviska, účelu,
 • sieť vytvorená podľa požiadavky / potreby pre účely klienta, tzn. mestá, obce určujú, kde lokálne je poukážka použiteľná a nie je možné použiť ju na iný účel,
 • prijímateľ s ním narába v čase, ktorý mu vyhovuje, tzn. môže nakupovať cez deň, večer, cez víkend.

Legislatívny rámec

Podľa zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi môže byť sociálna poukážka použitá na účely:  § 10 – Dávka, § 11 – Ochranný príspevok, § 12 – Aktivačný príspevok, § 13 – Príspevok na nezaopatrené dieťa, § 14 – Príspevok na bývanie, § 15 – Pomoc v hmotnej núdzi (ošatenie, domácnosť, školské potreby, liečebné náklady...), § 17 – Jednorazová dávka a podľa  zákona 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci: § 13 – Sociálne služby – opatrovateľská služba, spoločné stravovanie, § 48 – Dávka sociálnej pomoci, ods. 11, 12.


Príklady možného použitia UpSocial z praxe:

 • dávka v hmotnej núdzi - hodnota 61,60 €
 • rodičovský príspevok - hodnota 203,20 €
 • prídavok na dieťa - hodnota 23,52 €
 • jednorazová sociálna výpomoc až do 4 násobku životného minima

Platnosť poukážok

Aktuálne platné poukážky si pozrite tu.


Potlač poukážok

Na kupóny je možné vytlačiť zameranie využitia, prípadne logo a ďalšie texty.


Objednávka, nofitikácia a dodanie poukážok

Kupóny dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, faxu, poštou, telefonicky či osobne.

Emailom Vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané, resp. pripravené na osobné prevzatie.

Poukážky Vám dodáme buď cenným listom, kuriérom alebo dobierkou, všetky zásielky sú pre prípad ich poškodenia alebo straty poistené.

Aktuality

Poukážky Up slovensko ročník 2021 Uprednostnite Slovensko Kalendarik na rok 2021 Up Spríjemní každý deň