Úvod > Produkty > PRODUKTY > Poukážka UpSocial

Poukážka UpSocial pre mestá, obce a samosprávy

 • Poukážka UpSocial slúži na cielené riešenie poskytovania sociálnej pomoci v hmotnej núdzi ako aj poskytovanie prídavkov na deti v štatúte osobitného príjemcu,
 • je určená mestám, obciam a samosprávam, ktoré otázky sociálnej pomoci riešia.

Manažovať účelové použitie príspevkov a predchádzať ich zneužitiu je náročné rovnako ako aj podpisovanie zmlúv s lokálnymi predajňami, preplácanie bločkov či sprevádzanie pri nákupe. Všetky tieto činnosti v sebe, okrem časovej náročnosti, zahŕňajú aj rôzne riziká a stávajú sa nielen nebezpečnými pre vykonávateľov ale aj ponižujúcimi pre prijímateľov. Preto sme v roku 2013, cielene pre potreby miest, poukážky na sociálnu starostlivosť UpSocial.


Poukážka UpSocial

 • je efektívne a cielené riešenie poskytovania sociálnej pomoci v hmotnej núdzi ako aj praktické riešenie poskytovania prídavkov na dieťa v štatúte osobitného príjemcu,
 • dodávame vo všetkých nominálnych hodnotách,
 • balený do praktickej šekovej knižky alebo obálky,
 • s možnosťou personalizácie – vytlačenia mena, priezviska, účelu,
 • sieť vytvorená podľa požiadavky / potreby pre účely klienta, tzn. mestá, obce určujú, kde lokálne je poukážka použiteľná a nie je možné použiť ju na iný účel,
 • prijímateľ s ním narába v čase, ktorý mu vyhovuje, tzn. môže nakupovať cez deň, večer, cez víkend.

Legislatívny rámec

Podľa zákona 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi môže byť sociálna poukážka použitá na účely:  § 10 – Dávka, § 11 – Ochranný príspevok, § 12 – Aktivačný príspevok, § 13 – Príspevok na nezaopatrené dieťa, § 14 – Príspevok na bývanie, § 15 – Pomoc v hmotnej núdzi (ošatenie, domácnosť, školské potreby, liečebné náklady...), § 17 – Jednorazová dávka a podľa  zákona 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci: § 13 – Sociálne služby – opatrovateľská služba, spoločné stravovanie, § 48 – Dávka sociálnej pomoci, ods. 11, 12.


Príklady možného použitia UpSocial z praxe:

 • dávka v hmotnej núdzi - hodnota 61,60 €
 • rodičovský príspevok - hodnota 203,20 €
 • prídavok na dieťa - hodnota 23,52 €
 • jednorazová sociálna výpomoc až do 4 násobku životného minima

Platnosť poukážok

Aktuálne platné poukážky si pozrite tu.


Potlač poukážok

Na kupóny je možné vytlačiť zameranie využitia, prípadne logo a ďalšie texty.


Objednávka, nofitikácia a dodanie poukážok

Kupóny dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, faxu, poštou, telefonicky či osobne.

Emailom Vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané, resp. pripravené na osobné prevzatie.

Poukážky Vám dodáme buď cenným listom, kuriérom alebo dobierkou, všetky zásielky sú pre prípad ich poškodenia alebo straty poistené.