Úvod > Produkty > PRODUKTY > Poukážka UpMédical

 Poukážka UpMédical - Zdravotné kupóny

  • je poukážka slúžiaca na zabezpečenie všestrannej zdravotnej starostlivosti zamestnancov, ktorá prispieva k udržiavaniu dobrého zdravotného stavu zamestnancov a zároveň ich efektívne motivuje,
  • Poukážka na starostlivosť o zdravie UpMédical je platná v širokej sietí zariadení, čo umožňuje zamestnancom vybrať si pre nich najvhodnejšiu zdravotnú starostlivosť.

Výhody UpMedical

Výhody pre zamestnávateľa

  • znižovanie práceneschopnosti (prostredníctvom prevencie),
  • zvyšovanie výkonnosti,
  • zvyšovanie motivácie a lojality zamestnancov k firme,
  • minimalizácia administratívy.

Výhody pre zamestnanca

  • široký výber zdravotných zariadení: zdravotné centrá, terapeutické a rehabilitačné centrá, kúpele, lekárne, optiky a iné,
  • zvyšovanie úrovne zdravotnej starostlivosti,
  • sloboda výberu zdravotníckeho zariadenia, resp. procedúr,
  • sloboda výberu zdravotných pomôcok a doplnkov výživy.

Nominálna hodnota, potlač  a balenie poukážok

Na požiadanie vyrobíme kupóny v akejkoľvek nominálnej hodnote, v rozmedzí od 2 € do 30 €. Odporúčame zaokrúhľovať na celé eurá, napr. 5 €, 10 €, 15 €, 20 €... 

Poukážky UpMedical dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vašim logom, menom firmy, a /alebo zamestnanca, venovaním či iným textom a rozčleniť ich podľa Vašej organizačnej štruktúry.

Ak si klient želá, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jednej šekovej knižky.


Darčekové balenie

O všetkých možnostiach darčekového balenia poukážok Vás radi poinformujú naši obchodní zástupcovia alebo naše zákaznícke oddelenie.


 

Platnosť poukážok

Aktuálne platné poukážky si pozrite tu.


Objednávka, notifikácia a dodanie poukážok

Kupóny dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, faxu, poštou, telefonicky či osobne.

Emailom Vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané, resp. pripravené na osobné prevzatie.

Kupóny Vám dodáme buď cenným listom, kuriérom alebo dobierkou, všetky zásielky sú pre prípad ich poškodenia alebo straty poistené.

Aktuality

Poukážky Up slovensko ročník 2021 Uprednostnite Slovensko Živnostníci-usetrite-na-daniach-2020 Up Spríjemní každý deň