Úvod > Produkty > PRODUKTY > Poukážka UpMédical

 Poukážka UpMédical - Zdravotné kupóny

  • je poukážka slúžiaca na zabezpečenie všestrannej zdravotnej starostlivosti zamestnancov, ktorá prispieva k udržiavaniu dobrého zdravotného stavu zamestnancov a zároveň ich efektívne motivuje,
  • Poukážka na starostlivosť o zdravie UpMédical je platná v širokej sietí zariadení, čo umožňuje zamestnancom vybrať si pre nich najvhodnejšiu zdravotnú starostlivosť.

Výhody UpMedical

Výhody pre zamestnávateľa

  • znižovanie práceneschopnosti (prostredníctvom prevencie),
  • zvyšovanie výkonnosti,
  • zvyšovanie motivácie a lojality zamestnancov k firme,
  • minimalizácia administratívy.

Výhody pre zamestnanca

  • široký výber zdravotných zariadení: zdravotné centrá, terapeutické a rehabilitačné centrá, kúpele, lekárne, optiky a iné,
  • zvyšovanie úrovne zdravotnej starostlivosti,
  • sloboda výberu zdravotníckeho zariadenia, resp. procedúr,
  • sloboda výberu zdravotných pomôcok a doplnkov výživy.

Nominálna hodnota, potlač  a balenie poukážok

Na požiadanie vyrobíme kupóny v akejkoľvek nominálnej hodnote, v rozmedzí od 2 € do 30 €. Odporúčame zaokrúhľovať na celé eurá, napr. 5 €, 10 €, 15 €, 20 €... 

Poukážky UpMedical dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vašim logom, menom firmy, a /alebo zamestnanca, venovaním či iným textom a rozčleniť ich podľa Vašej organizačnej štruktúry.

Ak si klient želá, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jednej šekovej knižky.


Darčekové balenie

O všetkých možnostiach darčekového balenia poukážok Vás radi poinformujú naši obchodní zástupcovia alebo naše zákaznícke oddelenie.


 

Platnosť poukážok

Aktuálne platné poukážky si pozrite tu.


Objednávka, notifikácia a dodanie poukážok

Kupóny dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, faxu, poštou, telefonicky či osobne.

Emailom Vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané, resp. pripravené na osobné prevzatie.

Kupóny Vám dodáme buď cenným listom, kuriérom alebo dobierkou, všetky zásielky sú pre prípad ich poškodenia alebo straty poistené.

Aktuality

Dezone Shell_SmartPay Registruj svoju Sphere kartu a vyhraj UpCadhoc_v_Planeo Kalendarik na rok 2021