Úvod > Produkty > PRODUKTY > Poukážka UpDéjeuner

Stravovacia poukážka UpDéjeuner - Jedálny kupón

  • stravovacia poukážka – stravný lístok, gastrolístok, ktorý rýchlym a efektívnym spôsobom rieši zákonom stanovenú povinnosť zamestnávateľa stravovať svojich zamestnancov (§152 Zákonníka práce) a prostredníctvom finančných a daňových výhod prispieva k zlepšeniu sociálneho prostredia na pracovisku,
  • akceptovaný v najširšej sieti stravovacích zariadení: viac ako 18 000 reštaurácií, jedální, lahôdok, bufetov, potravín, ... umožňuje výber podľa vlastnej chuti a nálady,
  • môže byť označený menom firmy a/alebo zamestnanca alebo inou potlačou podľa požiadavky objednávateľa.

Finančné a daňové výhody

Výhody pre zamestnávateľa

Podľa zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z.z. a v súlade s ďalšími právnymi normami má stravovacia poukážka pre zamestnávateľa finančné a daňové výhody:

  • 55% z nominálnej hodnoty stravovacej poukážky je pre zamestnávateľa daňovo uznateľným nákladom (najviac však do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín),
  • optimálna nominálna hodnota stravovacej poukážky je od 1.7.2019 stanovená na 5,10 €,
  • Poukážka UpDéjeuner nemá charakter platobného prostriedku a je oslobodeáý od dane z pridanej hodnoty.

Okrem finančných a daňových výhod poukážka UpDéjeuner prispieva k zlepšeniu sociálneho prostredia na pracovisku, a k zvyšovaniu životnej úrovne zamestnancov. Poukážky UpDéjeuner prinášajú nové možnosti, oživujú a zlepšujú pracovné vzťahy.

Výhody pre zamestnanca

Stravovanie formou poukážok najlepšie napĺňa potreby a očakávania všetkých zamestnancov a zároveň umožňuje získať daňové úľavy podľa platnej legislatívy:

  • minimálne 55 % z nominálnej hodnoty jedálneho kupónu hradí zamestnávateľ,
  • príspevok zamestnávateľa na stravovanie vo forme stravných poukážok je oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti,
  • v prípade dohody v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami zamestnancov môže zamestnanec dostať stravné poukážky aj počas dovolenky a ospravedlnenej neprítomnosti v práci (PN, OČR).

Nominálna hodnota a šeková knižka „ na mieru“

Poukážky UpDéjeuner dodávame v akejkoľvek nominálnej hodnote, čo umožňuje zamestnávateľovi bezprostredne reagovať na legislatívne zmeny, finančnú situáciu či vnútropodnikový vývoj.

Ostatné opatrenie MPSVaR stanovilo, s účinnosťou od 1. júla 2019,  optimálnu nominálnu hodnotu jednej poukážky na 5,10 € / 1 deň (minimálna hodnota je stanovená na 75 % tejto hodnoty, tzn. na 3,83 €).

Gastrolístky dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vašim logom, menom firmy, a /alebo zamestnanca, venovaním či iným textom a rozčleniť ich podľa Vašej organizačnej štruktúry.


Praktické balenie

Prehľadné balenie poukážok do šekových knižiek alebo obálok umožňuje jednoduchú a efektívnu kontrolu počtu poukážok a ich hodnoty.

Ak si klient želá, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jedného obalu.

V obaloch zároveň publikujeme rôzne zľavy a zaujímavé informácie pre používateľov.


Objednávka, notifikácia a dodanie poukážok

Poukážky dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, faxu, poštou, telefonicky či osobne.

Emailom Vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané, resp. pripravené na osobné prevzatie.

Poukážky Vám dodáme buď cenným listom, kuriérom alebo dobierkou, všetky zásielky sú pre prípad ich poškodenia alebo straty poistené.

Aktuálne platné poukážky si pozrite tu.

Informácie pre živnostníkov (SZČO)

Informácie pre živnostníkov (SZČO)

Živnostníci - SZČO sa môžu veľmi výhodne stravovať prostredníctvom stravných poukážok (stravných lístkov, gastrolístkov) UpDéjeuner a uplatniť si do nákladov celých 100 % z hodnoty stravných poukážok = 5,10 € na 1 pracovný deň v zmysle Zákona č. 688/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrením MPSVaR SR je stanovená optimálna hodnota stravných poukážok na 5,10 €.

Živnostníkom a SZČO pri odbere našich stravných poukážok ponúkame najnižší spracovateľský poplatok: len 4,30 € /objednávka (bez DPH). Táto cena je platná pri objednaní poukážok UpDéjeuner na akékoľvek zvolené časové obdobie: mesiac, štvrťrok, polrok i na celý rok.

Objednajte poukážky UpDéjeuner a zapojte sa do súťaží. Všetky informácie o aktuálnych súťažiach nájdete na facebooku Up Slovensko.

Aktuality

#jadonesiem Poukážky Up slovensko ročník 2021 Uprednostnite Slovensko Živnostníci-usetrite-na-daniach-2020 Up Spríjemní každý deň