Úvod > Produkty > PRODUKTY > Nápojová poukážka

Nápojová poukážka UpAqua

 • nápojové poukážky sú spoľahlivý spôsob, ako umožniť zamestnancom dodržiavať správny pitný režim počas pracovnej doby a tak zachovávať ich dobrý zdravotný stav, 
 • riešia problém zabezpečenia pitného režimu na pracoviskách bez pitnej vody (zamestnanci pracujúci v teréne...), 
 • široká sieť predajní umožňuje zamestnancom výber nealkoholických nápojov podľa vlastnej chuti i zdravotných možností, v čase a na mieste, ktoré im vyhovuje. 

Nominálna hodnota, balenie a potlač

Nominálne hodnoty nápojových kupónov poskytujeme podľa požiadavky.

Ak si klient želá, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jednej šekovej knižky.

Up Nápojový kupón dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vašim logom, menom firmy, a /alebo zamestnanca, venovaním či iným textom a rozčleniť ich podľa Vašej organizačnej štruktúry.

Prehľadné balenie poukážok do šekových knižiek umožňuje jednoduchú a efektívnu kontrolu počtu poukážok a ich hodnoty.

Výhody nápojového kupóna 

Pre zamestnávateľa:

 • odstránenie problémov s nákupom, skladovaním a distribúciou nápojov,
 • odstránenie problémov s dodávkou nápojov na pracoviská v „teréne“,
 • vylúčenie strát vznikajúcich vypršaním záručnej doby nápojov,
 • zabezpečenie spokojnosti zamestnancov so širokým výberom nápojov,
 • zvyšovanie lojality zamestnancov,
 • minimalizácia administratívy.

Pre zamestnanca:

 • udržanie dobrého zdravotného stavu vďaka správnemu pitnému režimu,
 • rýchle osvieženie pri pracovnom výkone,
 • sloboda výberu nealkoholických nápojov podľa vlastnej chuti a zdravotných možností,
 • široká sieť predajní.

Legislatívny rámec

Podľa zákona 124/ 2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, podľa § 6, ods. 3 písmeno b) je zamestnávateľ povinný bezplatne zabezpečovať zamestnancom podľa vnútorného predpisu pitný režim, ak to vyžaduje ochrana ich zdravia.


Objednávka, notifikácia a dodanie poukážok

Kupóny dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, faxu, poštou, telefonicky či osobne.

Emailom Vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané, resp. pripravené na osobné prevzatie.

Kupóny Vám dodáme buď cenným listom, kuriérom alebo dobierkou, všetky zásielky sú pre prípad ich poškodenia alebo straty poistené.

Aktuality

Poukážky Up slovensko ročník 2021 Uprednostnite Slovensko Kalendarik na rok 2021 Up Spríjemní každý deň