Úvod > Produkty > PRODUKTY > Platné poukážky

Poukážky Up - platnosť ročníka 2021 (Stravné lístky a benefitné kupóny 2021)

Poukážky ročníka 2021 sú platné od ich vydania v roku 2020 do konca roka 2021.

Od októbra 2020 vydávame výhradne nové poukážky ročníka 2021. Výnimočne - v závislosti od skladových zásob - môžu klienti obdržať nový ročník už v mesiaci september 2020.

Nové poukážky sú označené kratšími názvami. Vybraním kľúčového slova z pôvodného názvu produktu vznikol skrátený názov poukážok.

Zmluvné zariadenia akceptujú poukážky ročníka 2021 do 31. decembra 2021.

Zmenou vizuálu, ochrannými prvkami a obmedzením platnosti sú poukážky Up chránené proti falzifikácii. Podrobné informácie v letáku Up.

Pravý horný roh poukážky predstavuje objednávkovú časť, ktorá slúži v zariadeniach, kde je potrebné objednať jedlo deň vopred. Poukážka UpDéjeuner je platná aj s odtrhnutou objednávkovou časťou.

Na preplatenie kupónov zmluvným zariadeniam je dôležitá neporušenosť čiarového a číselného kódu. Pečiatky zmluvných zariadení by mali byť umiestnené v oblasti nominálnej hodnoty, nesmú zasahovať do čiarového ani číselného kódu.

Platné poukážky, ročník 2021

Poukážky ročníka 2021 sú platné od 10/ 2020 do konca roka 2021

Poukážka UpDéjeuner 2021

stravný lístok UpDéjeuner

Poukážka UpAqua 2021

poukážka na nápoje UpAqua
Poukážka UpSocial 2021

Poukážka UpSocial pre mestá, obce a samosprávy

Zadná strana poukážok UpDéjeuner, UpAqua a UpSocial 2021

Benefitné poukážky ročník 2021 sú platné do konca roka 2022

Poukážka UpCadhoc 2021 a 2022

Darčeková poukážka UpCadhoc

Poukážka UpRelax 2021 a 2022

poukážka na regeneráciu zamestnancov UpRelax

Poukážka UpMédical 2021 a 2022

poukážka na starostlivosť o zdravie UpMédical

Poukážka UpVacances 2021 a 2022

dovolenková poukážka UpVacances

Zadná strana kupónov Up Cadhoc, Up Relax, Up Médical a Up Vacances 2020 a 2021

Platné kupóny, ročník 2020

Kupóny ročníka 2020 sú platné od 10/ 2019 do konca roka 2020

Zmluvné zariadenia akceptujú kupóny ročník 2020 do 31. decembra 2020.

Nespotrebované kupóny s platnosťou do 31.12.2020 je potrebné doručiť na dobropisovanie najneskôr do 20. januára 2021.

Na preplatenie kupónov zmluvným zariadeniam je dôležitá neporušenosť čiarového a číselného kódu. Pečiatky zmluvných zariadení by mali byť umiestnené v oblasti nominálnej hodnoty, nesmú zasahovať do čiarového ani číselného kódu.

Kupón Up Déjeuner 2020

Kupón Up Aqua 2020Kupón Up Social 2020

Zadná strana kupónov Up Déjeuner, Up Aqua a Up Social 2020

Benefitné kupóny ročník 2020 sú platné do konca roka 2021

Kupón Up Cadhoc 2020 a 2021

Kupón Up Relax 2020 a 2021

Kupón Up Médical 2020 a 2021

Kupón Up Vacances 2020 a 2021

Zadná strana kupónov Up Cadhoc, Up Relax, Up Médical a Up Vacances 2020 a 2021


Platné kupóny, ročník 2019

Kupóny ročníka 2019 sú platné od 09/ 2018 do konca roka 2019

Jedálny kupón 2019

Vizuál jedálnych kupónov/ stravných lístkov ročník 2019 má príjemnú svetlohnedú farbu. Novinkou je tiež vizuál na pozadí - tanier s jedlom a príborom nahradila usmiata osoba pri obede.

Nápojový kupón 2019Sociálny kupón 2019

Zadná strana jedálneho, nápojového a sociálneho kupóna 2019

 

Benefitné kupóny ročník 2019 sú platné do konca roka 2020

Darčekový kupón Cadhoc 2019 a 2020

Relax kupón Cadhoc Relax 2019 a 2020

Zdravotný kupón 2019 a 2020

Dovolenkový kupón 2019 a 2020

Zadná strana darčekového, relax, dovolenkového a zdravotného kupóna 2019 a 2020

Platné kupóny, ročník 2018

Kupóny ročníka 2018 sú platné od 09/ 2017 do konca roka 2018

Jedálny kupón 2018

Nápojový kupón 2018Sociálny kupón 2018

Zadná strana jedálneho, nápojového a sociálneho kupóna 2018

Benefitné kupóny ročník 2018 sú platné do konca roka 2019

Darčekový kupón 2018 a 2019

Relax kupón 2018 a 2019

Zážitkový kupón 2018 a 2019

Zdravotný kupón 2018 a 2019

Dovolenkový kupón 2018 a 2019

Zadná strana darčekového, relax, zážitkového, dovolenkového a zdravotného kupóna 2018 a 2019

Ročník 2017

Benefitné kupóny ročník 2017 sú platné od 09/2016 do konca roka 2018

Darčekový kupón 2017 a 2018

Relax kupón 2017 a 2018

Zážitkový kupón 2017 a 2018

Zdravotný kupón 2017 a 2018

Dovolenkový kupón 2017 a 2018

Zadná strana darčekového, relax, zážitkového, dovolenkového a zdravotného kupóna 2017 a 2018