Úvod > Novinky

Zvýšenie súm stravného od 1. 6. 2018 a výsledky súťaže

19.08.2018

Výhercovia súťaže o 500 € v darčekových kupónoch Up.

16. augusta 2018 prebehlo žrebovanie výhercov a darčekové kupóny Up v hodnote 500 € získavajú 3 klienti:

1. Televízne a káblové rozvody, s.r.o. Humenné
2. Dunagép Slovakia, spol. s r. o. Bratislava
3. Eva K. zo Streženíc

Gratulujeme víťazom! Prajeme im príjemné použitie darčekových kupónov Up.

 

25/ 05/ 2018

Od 1. 6. 2018 sa zvyšujú Opatrením MPSVaR č. 148/ 2018 Z. z.  sumy stravného pri cestovných náhradách.

V nadväznosti na túto legislatívnu zmenu vyhlasujeme našu súťaž "Zvýšte hodnotu svojho jedálneho kupóna Up a hrajte o 500€ Up Darčekový kupón".

Ak si v období od 1. 6. 2018 do 30. 7. 2018 zvýšite hodnotu jedálneho kupóna o 0,30 € alebo na 4,80 € a viac ste zaradení do žrebovania o 3x 500€ Up Darčekový kupón.

Výhercov žrebujeme 17. 8. 2018.

Viac v pravidlách súťaže.

A čo s prebytkom jedálnych kupónov v hodnote nižšej ako 3,60 €?

V prípade, že Vám ostali nespotrebované jedálne kupóny v nominálnej hodnote, ktorá nespĺňa nové legislatívne minimum 3,60 €, ponúkame Vám nasledujúce možnosti:

 1. Nakumulovať (zrátať) rozdiel hodnoty do 1 ks "dorovnávacieho" jedálneho kupóna. 

  Príklad: Doteraz ste objednávali hodnotu 3,40 €. Aktuálne Vám vzniká povinnosť poskytnúť zamestnancovi stravný kupón v hodnote 3,60 €. Rozdiel 0,20 €/ 1 ks za 21 pracovných dní objednáte zamestnancovi 1 ks jedálneho kupóna v hodnote 4,20 €.

 2. Vrátiť nespotrebované stravné kupóny na dobropisovanie.

  Môžete ich zaslať cenným listom, alebo priniesť osobne.

  S nespotrebovanými kupónmi je potrebné zaslať  tlačivo "Žiadosť o dobropisovanie nespotrebovaných kupónov" a uviesť dôvod vrátania "Navýšenie nominálnej hodnoty kupónov".

  Tlačivo pred vyplnením uložte.

  Na takto vrátené kupóny Vám bude vystavený dobropis bez poplatku.

 

 

 

Aktuality

Uprednostnite Slovensko Živnostníci-usetrite-na-daniach-2020 Up Spríjemní každý deň Banner 2