Úvod > Novinky

Zvýšenie súm stravného od 1. 6. 2018 a výsledky súťaže

19.08.2018

Výhercovia súťaže o 500 € v darčekových kupónoch Up.

16. augusta 2018 prebehlo žrebovanie výhercov a darčekové kupóny Up v hodnote 500 € získavajú 3 klienti:

1. Televízne a káblové rozvody, s.r.o. Humenné
2. Dunagép Slovakia, spol. s r. o. Bratislava
3. Eva K. zo Streženíc

Gratulujeme víťazom! Prajeme im príjemné použitie darčekových kupónov Up.

 

25/ 05/ 2018

Od 1. 6. 2018 sa zvyšujú Opatrením MPSVaR č. 148/ 2018 Z. z.  sumy stravného pri cestovných náhradách.

V nadväznosti na túto legislatívnu zmenu vyhlasujeme našu súťaž "Zvýšte hodnotu svojho jedálneho kupóna Up a hrajte o 500€ Up Darčekový kupón".

Ak si v období od 1. 6. 2018 do 30. 7. 2018 zvýšite hodnotu jedálneho kupóna o 0,30 € alebo na 4,80 € a viac ste zaradení do žrebovania o 3x 500€ Up Darčekový kupón.

Výhercov žrebujeme 17. 8. 2018.

Viac v pravidlách súťaže.

A čo s prebytkom jedálnych kupónov v hodnote nižšej ako 3,60 €?

V prípade, že Vám ostali nespotrebované jedálne kupóny v nominálnej hodnote, ktorá nespĺňa nové legislatívne minimum 3,60 €, ponúkame Vám nasledujúce možnosti:

 1. Nakumulovať (zrátať) rozdiel hodnoty do 1 ks "dorovnávacieho" jedálneho kupóna. 

  Príklad: Doteraz ste objednávali hodnotu 3,40 €. Aktuálne Vám vzniká povinnosť poskytnúť zamestnancovi stravný kupón v hodnote 3,60 €. Rozdiel 0,20 €/ 1 ks za 21 pracovných dní objednáte zamestnancovi 1 ks jedálneho kupóna v hodnote 4,20 €.

 2. Vrátiť nespotrebované stravné kupóny na dobropisovanie.

  Môžete ich zaslať cenným listom, alebo priniesť osobne.

  S nespotrebovanými kupónmi je potrebné zaslať  tlačivo "Žiadosť o dobropisovanie nespotrebovaných kupónov" a uviesť dôvod vrátania "Navýšenie nominálnej hodnoty kupónov".

  Tlačivo pred vyplnením uložte.

  Na takto vrátené kupóny Vám bude vystavený dobropis bez poplatku.

 

 

 

Aktuality

Poukážky Up slovensko ročník 2021 Uprednostnite Slovensko Kalendarik na rok 2021 Up Spríjemní každý deň