Úvod > Novinky

Zodpovedná osoba GDPR

01.07.2018

V zmysle nariadenia GDPR je spoločnosť Data Protection Services s. r. o. zodpovednou osobnou spoločnosti Up Slovensko, s. r. o. 

V prípade otázok a dopytov ohľadom GDPR, alebo pri uplatnení práv podľa GDPR ju môžete kontaktovať e-mailom na adrese: dpo_upslovensko@dpservices.sk.