Úvod > Novinky

Zmena výšky stravného od 31.10.2014

29.10.2014

S účinnosťou od 31.10.2014 sa na základade Opatrenia MPSVaR z 24. októbra o sumách stravného, zvyšuje výška stravného pre časové pásmo 5 - 12 hodín na 4,20 EUR.

Od 31. októbra 2014 si tak spoločnosti (a živnostníci) môžu objednávať jedálne kupóny v novej optimálnej hodnote 4,2 EUR. Minimálna hodnota je 3,15 EUR (75 % z 4,20 EUR) - odporúčame objednávať, praktickejšiu, zaokrúhlenú hodnotu 3,20 EUR.