Úvod > Novinky

Všetky služby Up Slovensko sú dostupné

13.03.2020

V Up Slovensko sme si vedomí kritickosti situácie spojenej s koronavírusom COVID-19. Robíme všetky opatrenia pre zachovanie zdravia vás aj našich  zamestnancov a zabezpečujeme pre vás naďalej bez obmedzení všetky služby bez osobného kontaktu:

Pre klientov:

  • Objednávanie služieb, je i naďalej možné cez www.up-slovensko.sk alebo Infolinku 02/ 32 55 35 45.
  • Papierové produkty i naďalej dodávame, a to prostredníctvom poštových alebo kuriérskych zásielok.
  • Stravovacia karta, benefitný systém i riešenia rekreačného príspevku fungujú bezo zmien.
  • Obmedzenie spočíva len v nemožnosti osobného odberu objednaných produktov a ich nákupe v hotovosti.
  • Viac informácií Vám poskytneme na Infolinke: 02/ 32 55 35 45


Pre akceptačné miesta:

  • Kupóny je možné i naďalej odoslať na preplatenie formou cenného listu alebo kuriérom.
  • Kupóny i všetky ostatné produkty sú i naďalej preplácané v dohodnutých zmluvných lehotách, alebo je možné požiadať o expresné preplatenie.
  • Obmedzenie: kupóny nie je možné OSOBNE odovzdávať, načítať a okamžite preplatiť v Up ale  je možné priamo ich odovzdať u nášho zmluvného partnera – spoločnosti METRO, ktoré bude aj v nasledujúcich dňoch kupóny preberať bez obmedzení.
  • Chápeme ťažkú situáciu stravovacích zariadení počas epidémie, preto od 26.3. do 15.5. nebudeme reštauráciám, ktoré preplácajú priamo v Up Slovensko, účtovať pri preplácaní žiadnu províziu. V prípade, že sa reštaurácia rozhodne odovzdať kupóny u partnera Metro, bude mu účtovaná bežná zmluvná provízia. Odpustenie provízií sa vzťahuje výlučne na reštaurácie a je vyjadrením našej podpory v tejto mimoriadnej situácii.
  • Viac informácií na Infolinke:  02/ 32 55 35 33

Pri svojej činnosti dbáme na všetky odporúčania Úradu verejného zdravotníctva. Situáciu na denne sledujeme a prijímame operatívne rozhodnutia.
Máme pripravené rôzne scenáre fungovania, tak aby sme dokázali poskytovať plnohodnotné služby, a to s ohľadom na ochranu zdravia našich zamestnancov i klientov.