Úvod > Novinky

Vrátenie neplatných kupónov ročník 2017

01.01.2018

Vážení klienti, 

neplatné kupóny ročník 2017 je možné odovzdať na dopropisovanie osobne (v centrále v Bratislave, či na pobočke v Košiciach), alebo poštou najneskôr do 20. januára 2018.
Poštovú zásielku odporúčame  odoslať formou cenného listu (v platovej obálke) alebo doporučenej zásielky, 


Ku kupónom ročníka 2017 je potrebné pripojiť aj vypísané tlačivo Žiadosť o dobropis.