Úvod > Novinky

Up Slovensko podpísalo Chartu diverzity

02.12.2019

Diverzita, presadzovanie rovnosti príležitostí a kvality pracovného života tvoria  kľúčový prvok sociálnej politiky skupiny Up. Sme presvedčení, že diverzita obohacuje spoločnosť a prispieva k jej celkovému výkonu.

Naša politika hendikepovaných

  • Zjednodušovať nábor, udržať v zamestnaní ľudí nachádzajúcich sa v znevýhodnenej situácii, spolupracovať s organizáciami zo sektorov zabezpečujúcich ochranu a adaptáciu.
  • Už mnoho rokov sa skupina Up angažuje pri začleňovaní hendikepovaných osôb do profesionálneho života.
  • Dohoda o hendikepovaných skupiny Up vo Francúzsku: cieľom pre roky 2017-2019 bolo zamestnávať 4 % osôb s hendikepom, pričom už v roku 2018 sme dosiahli 4,98 %.


Zabezpečenie rovnosti žien a mužov

  • Garantovať rovnaké zaobchádzanie a rovnosť príležitostí v profesionálnych dráhach našich spolupracovníčok a spolupracovníkov.
  • Našou prioritou je prezencia žien na rozhodujúcich postoch a rovnako aj v Správnej rade skupiny Up, kde je už v súčasnosti rovnaký počet žien ako mužov.
  • Materská spoločnosť Up presadzuje rovnosť žien a mužov v práci a hodnotení (90/100) a jej cieľom je zdieľať tieto princípy vo všetkých svojich filiálkach.

Prejavom vážneho záujmu a angažovanosti v tejto oblasti je pripojenie sa skupiny Up ku Svetovému dohovoru Spojených národov, podpis Charty diverzity a dohody o prevencii diskriminácie vo Francúzsku. Predstavitelia slovenskej filiálky podpísali Chartu diverzity za Up Slovensko, s. r. o. 28. novembra 2019.

Na foto (zľava doprava) predstavitelia Up Slovensko, s. r. o.: Bertrand Léger, konateľ a člen Správnej rady skupiny Up; Anna Lašová, riaditeľka pre komunikáciu a konformitu; Igor Janok, konateľ a generálny riaditeľ po podpise Charty diverzity.