Úvod > Novinky

Motivujte zamestnancov, môžete vyhrať!

02.10.2017

Premýšľate o tom, ako by ste mohli vyhovieť zamestnancom, zvýšiť im mzdy, lenže zároveň potrebujete šetriť náklady firmy?

Máme pre vás optimálne riešenie. Zvýšením nominálnej hodnoty jedálnych kupónov je možné nielen príjemne prekvapiť zamestnancov a posilniť ich lojalitu k vám, ale aj ušetriť ďalšie náklady spojené so zvyšovaním mzdy.

Tu sú alternatívy, ktoré vám pomôžu zosúladiť rozpočet so sociálnou a motivačnou politikou vašej spoločnosti:

Do 4,50 €

  • Poteší a motivuje zamestnanca
  • Zaokrúhlená nominálna hodnota je praktická na používanie
  • Vhodné riešenie pre zamestnávateľov s limitovaným rozpočtom

4,50 € 

  • Optimálna hodnota stravného podľa Opatrenia MPSVR SR (309/2016)
  • Tiež je daňovo zvýhodnená na strane zamestnanca aj na strane zamestnávateľa
  • Praktická na používanie
  • Adekvátna trhovej situácii

Viac ako 4,50 €

  • Pre zamestnancov je príjem formou jedálnych kupónov, na rozdiel od mzdy, oslobodený aj od dane aj od odvodov. 
  • Pri zvýšení miezd rastú náklady spoločnosti o ďalších 35,2 % z dôvodu povinných odvodov na sociálne a zdravotné poistenie. Ak však zvýšite nominálnu hodnotu jedálnych kupónov, náklady firmy narastú len o 21 % (daň zo sumy presahujúcej maximálny príspevok na stravovanie zamestnancov stanovený zákonom).

Objednajte zamestnancom jedálne kupóny s nominálnou hodnotou minimálne o 10 centov na každý kupón vyššou ako ste objednávali doteraz a budete automaticky zaradení do žrebovania o 3 krát 500 Eur v darčekových kupónoch CADHOC.

Súťaž trvá do 31.12.2017 a žrebovanie sa uskutoční 15.1.2018.

Pravidlá súťaže si môžete pozrieť tu.

Objednať kupóny