Úvod > Novinky

Aká je budúcnosť stravných lístkov?

25.06.2020

Rozhodnutie o stravných lístkoch, tak ako ho aktuálne navrhuje vláda neznamená, že stravné lístky skončia.

Stravovacie poukážky sú jeden zo spôsobov ako môže zamestnávateľ zabezpečiť stravovanie svojich zamestnancov.
Rovnako ako poskytnúť stravné lístky môže zriadiť kantínu alebo urobiť zmluvu s konkrétnou reštauráciou či zabezpečiť dovoz stravy.

V zmysle vládou komunikovaného návrhu, by sa k týmto možnostiam mala pridať aj možnosť aby si zamestnanec vybral, ako chce aby mu zamestnávateľ zabezpečil stravné.

Medializuje sa hlavne výber medzi stravnými lístkami a hotovosťou, avšak otázny ostáva aj výber medzi inými, zákonom uznávanými formami.
Rizikom tohto návrhu, okrem nárastu administratívy na strane zamestnávateľa ostáva aj eventuálna strata „stravného“ vo finančnej forme v prípade exekúcie na strane zamestnanca.

V zmysle Zákonníka práce má zamestnávateľ naďalej povinnosť zabezpečiť stravovanie svojim zamestnancom.
Vláda neplánuje zrušiť povinnosť zabezpečiť stravovanie, tzn. aj naďalej bude možné dovážať stravu, mať zmluvu s reštauráciou, kantínu alebo stravné lístky.

Z tohto titulu sa nemusíte obávať i naďalej objednávať stravovacie poukážky či kredity na stravovaciu kartu.
Ak by zmena zákona mala mať dopad na našu spoluprácu, budeme Vás informovať.