Úvod > Produkty > PRODUKTY > Jedálny kupón

  • stravovacia poukážka – stravný lístok, gastrolístok, ktorý rýchlym a efektívnym spôsobom rieši zákonom stanovenú povinnosť zamestnávateľa stravovať svojich zamestnancov (§152 Zákonníka práce) a prostredníctvom finančných a daňových výhod prispieva k zlepšeniu sociálneho prostredia na pracovisku,
  • akceptovaný v najširšej sieti stravovacích zariadení: viac ako 18 000 reštaurácií, jedální, lahôdok, bufetov, potravín, ... umožňuje výber podľa vlastnej chuti a nálady,
  • môže byť označený menom firmy a/alebo zamestnanca alebo inou potlačou podľa požiadavky objednávateľa.

Finančné a daňové výhody

Výhody pre zamestnávateľa

Podľa zákona č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 595/2003 Z.z. a v súlade s ďalšími právnymi normami má jedálny kupón pre zamestnávateľa finančné a daňové výhody:

  • 55% z nominálnej hodnoty jedálneho kupónu je pre zamestnávateľa daňovo uznateľným nákladom (najviac však do výšky 55% stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín),
  • optimálna nominálna hodnota jedálneho kupónu je od 1.7.2019 stanovená na 5,10 €,
  • Up Jedálny kupón nemá charakter platobného prostriedku a
  • je oslobodený od dane z pridanej hodnoty.

Okrem finančných a daňových výhod jedálny kupón prispieva k zlepšeniu sociálneho prostredia na pracovisku, a k zvyšovaniu životnej úrovne zamestnancov. Up Jedálny kupón prinášajú nové možnosti, oživujú a zlepšujú pracovné vzťahy.

Výhody pre zamestnanca

Stravovanie formou jedálnych kupónov najlepšie napĺňa potreby a očakávania všetkých zamestnancov a zároveň umožňuje získať daňové úľavy podľa platnej legislatívy:

  • minimálne 55 % z nominálnej hodnoty jedálneho kupónu hradí zamestnávateľ,
  • príspevok zamestnávateľa na stravovanie vo forme jedálnych kupónov je oslobodený od dane z príjmov zo závislej činnosti,
  • v prípade dohody v kolektívnej zmluve alebo so zástupcami zamestnancov môže zamestnanec dostať jedálne kupóny aj počas dovolenky a ospravedlnenej neprítomnosti v práci (PN, OČR).

Nominálna hodnota a šeková knižka „ na mieru“

Jedálne kupóny dodávame v akejkoľvek nominálnej hodnote, čo umožňuje zamestnávateľovi bezprostredne reagovať na legislatívne zmeny, finančnú situáciu či vnútropodnikový vývoj.

Ostatné opatrenie MPSVaR stanovilo, s účinnosťou od 1. júla 2019,  optimálnu nominálnu hodnotu jednej poukážky na 5,10 € / 1 deň (minimálna hodnota je stanovená na 75 % tejto hodnoty, tzn. na 3,83 €).

Gastrolístky dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vašim logom, menom firmy, a /alebo zamestnanca, venovaním či iným textom a rozčleniť ich podľa Vašej organizačnej štruktúry.


Praktické balenie

Prehľadné balenie poukážok do šekových knižiek alebo obálok umožňuje jednoduchú a efektívnu kontrolu počtu poukážok a ich hodnoty.

Ak si klient želá, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jedného obalu.

V obaloch zároveň publikujeme rôzne zľavy a zaujímavé informácie pre používateľov.


Objednávka, notifikácia a dodanie poukážok

Kupóny dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, faxu, poštou, telefonicky či osobne.

Emailom Vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané, resp. pripravené na osobné prevzatie.

Kupóny Vám dodáme buď cenným listom, kuriérom alebo dobierkou, všetky zásielky sú pre prípad ich poškodenia alebo straty poistené.

Aktuálne platné kupóny si pozrite tu.

Informácie pre živnostníkov (SZČO)

Informácie pre živnostníkov (SZČO)

Živnostníci - SZČO sa môžu veľmi výhodne stravovať prostredníctvom jedálnych kupónov (stravných lístkov, gastrolístkov) Up Déjeuner a uplatniť si do nákladov celých 100 % z hodnoty jedálnych kupónov = 5,10 € na 1 pracovný deň v zmysle Zákona č. 688/2006 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Opatrením MPSVaR SR je stanovená optimálna hodnota jedálnych kupónov na 5,10 €.

Živnostníkom a SZČO pri odbere našich jedálnych kupónov ponúkame najnižší spracovateľský poplatok: len 4,30 € /objednávka (bez DPH). Táto cena je platná pri objednaní jedálnych kupónov na akékoľvek zvolené časové obdobie: mesiac, štvrťrok, polrok i na celý rok.

Objednajte jedálne kupóny a zapojte sa do súťaží. Všetky informácie o aktuálnych súťažiach nájdete na facebooku Up Slovensko.

Aktuality

Uprednostnite Slovensko Živnostníci-usetrite-na-daniach-2020 Up Spríjemní každý deň Banner 2