Úvod > Produkty > PRODUKTY > Jedálna karta

Jedálna karta Chèque Déjeuner

 • elektronická jedálna karta - čipová karta, platná 3 roky, umožňuje bezkontaktné aj kontaktné platby,
 • rovnako ako papierové jedálne kupóny, aj karta slúži výlučne na zabezpečenie stravovania,
 • najnižšia hodnota platby kartou je 3,60 € (v súlade s opatrením MPSVR o výške stravného účinným od 01. 06. 2018),
 • karty vydávame na meno zamestnanca a doručujeme priamo do firmy alebo ich používateľom,
 • zamestnávateľ si pri prvej objednávke objedná karty, na ktoré môže nechať vytlačiť farebné logo svojej firmy,
 • následne si zamestnávateľ objednáva už len elektronické jedálne kupóny (kredit), ktoré sú pripísané na účty jednotlivých zamestnancov.

Jednoduché fungovanie

 • Jednorazová objednávka kariet s platnosťou 3 roky,
 • bezkontaktná platba do 50 EUR,
 • kontaktná platba vždy s PIN-om až do výšky zostatku na účte,
 • on-line správa Vašich používateľov a objednávok,
 • on-line žiadosť o dobropis.

 

Úsporné riešenie

 • Úspora času spojená s distribúciou, 
 • redukcia nákladov spojená s doručovaním - kredity sú dodávané on-line.

 

 

Úplne bezpečný systém

 • Bezpečný nosič: doručenie karty, denné používanie, dočasné deaktivovanie a definitívne blokovanie - všetko elektronicky ošetrené a overiteľné, platby 24 hodín denne 7 dní v týždni,
 • zabezpečený on-line priestor: všetky informačné toky spojené s úhradami a prevádzkou zákazníckej zóny sú chránené.