Úvod > Akceptačné miesta > Expresné preplácanie

Expresné preplácanie

  • Pri expresnom bankovom prevode je komisionár (Up Slovensko, s. r. o. ) povinný dať do troch pracovných dní od obdržania odovzdaných kupónov príkaz na úhradu.
  • Pri preplácaní kupónov expresným bankovým prevodom bude komisionár účtovať navyše k zmluvným poplatkom manipulačný poplatok vo výške 1% z nominálnej hodnoty odovzdaných kupónov.
  • Pri preplácaní kupónov expresným bankovým prevodom výška provízie a manipulačného poplatku spolu nebude nižšia ako 9,00 € pri každom odovzdaní kupónov komitentom.
  • Od 1. 9. 2012 je expresné preplácanie k dispozícii všetkým partnerom, ktorí majú zmluvu s VOP.
  • Túto službu je možné použiť pri zasielaných kupónoch do hodnoty desaťtisíc € a súpisku aj bezpečnostnú obálku je potrebné označiť nápisom "EXPRES".  Pri osobnom odovzdávaní nie hodnota kupónov na expresné preplácanie limitovaná.