Úvod > Produkty > PRODUKTY > Dovolenkový kupón

 • dovolenkový kupón je jedinečný spôsob, ako darovať zamestnancom zaslúžený oddych a naplniť tak potreby ich regenerácie,
 • oddych a zážitky spojené s dovolenkou významne pôsobia na spokojnosť zamestnancov, ktorá je devízou pre každú spoločnosť,
 • prináša dostupnosť relaxačných, ozdravných a dovolenkových pobytov pre všetky skupiny zamestnancov.

Výhody dovolenkového kupónu 

Pre zamestnávateľa predstavuje

 • zvyšovanie výkonnosti zamestnancov,
 • zvyšovanie motivácie a lojality zamestnancov,
 • spokojných a oddýchnutých zamestnancov,
 • minimalizáciu administratívy,
 • možnosť financovania zo sociálneho fondu, z výsledkov hospodárenia.

Pre zamestnanca predstavuje

 • široký výber rekreačných a dovolenkových zariadení: cestovné kancelárie, hotely, penzióny, kúpele, rekreačné chaty, termálne kúpaliská, aquaparky, lyžiarske strediská, atď. ,
 • dovolenku doma i v zahraničí,
 • zľavu na dovolenkové pobyty vo vybraných cestovných kanceláriách,
 • slobodu výberu = dovolenku podľa vlastných predstáv.

Nominálna hodnota, potlač  a balenie kupónov

 • Na požiadanie vyrobíme kupóny v akejkoľvek nominálnej hodnote, v rozmedzí od 2 € do 30 €. Odporúčame zaokrúhľovať na celé eurá, napr. 5 €, 10 €, 15 €, 20 €...
 • Na kupóny je možné vytlačiť meno zamestnanca, názov firmy, zameranie využitia, prípadne logo a textom na reklamné účely.
 • Dovolenkové kupóny dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vašim logom, menom firmy, a /alebo zamestnanca, venovaním či iným textom a rozčleniť ich podľa Vašej organizačnej štruktúry.

Darčekové balenie

O všetkých možnostiach darčekového balenia kupónov Vás radi poinformujú naši obchodní zástupcovia alebo naše zákaznícke oddelenie.


Platnosť kupónov

Aktuálne platné kupóny si pozrite tu.


Objednávka, notifikácia a dodanie poukážok

Kupóny dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, faxu, poštou, telefonicky či osobne.

Emailom Vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané, reps. pripravené na osobné prevzatie.

Kupóny Vám dodáme buď cenným listom, kuriérom alebo dobierkou, všetky zásielky sú pre prípad ich poškodenia alebo straty poistené.

Aktuality

Uprednostnite Slovensko Tankujte rýchlejšie a bezpečnejšie Živnostníci-usetrite-na-daniach-2020 Up Spríjemní každý deň Banner 2