Úvod > Produkty > PRODUKTY > Darčekový kupón

Pomôžte svojim zamestnancom na ceste k lepšiemu ja

Darujte im najlepší darček.

Čo je najlepší darček?

CADHOC je najlepší spôsob ako povedať vaším zamestnancom, že vám na ich práci záleží.

Poskytuje pestrú škálu možností, a tak si zamestnanec sám môže zvoliť odmenu, ktorá ho najviac vystihuje.

Chcete napríklad oceniť výročie zamestnanca vo firme? Darujte mu CADHOC a doprajte mu voľnosť výberu darčeka.

 • je univerzálna poukážka slúžiaca na realizáciu sociálnej politiky vo vnútri organizácie a na realizáciu obchodnej politiky a marketingových aktivít.
 • kupón CADHOC je darček, ktorý si vyberá každý sám, a preto umocňuje osobnú väzbu obdarovaného k darcovi. Inšpirujte sa rôznorodou sieťou zmluvných zariadení a darujte darček podľa predstáv obdarovaného.

Prostredníctvom darčekových kupónov môžete

 • zabezpečiť aktívnu a pasívnu regeneráciu Vašich pracovníkov,
 • STIMULOVAŤ Vašich zamestnancov k lepším pracovným výkonom či klientov k opakovaným nákupom a pod.,
 • ODMEŇOVAŤ osobný prínos Vašich zamestnancov, pracovné výsledky, inovatívne riešenia,
 • UPEVŇOVAŤ vzťah s Vašimi klientmi.

Prečo využívať darčekový kupón?

 • prináša slobodu výberu miesta, času a spôsobu použitia pre obdarovaného,
 • nie je darčekom, ktorý ostane ležať na dne skrine ani nevyužitou vstupenkou do plavárne či fitnesscentra – je darčekom, ktorý presne odpovedá na želanie obdarovaného (pretože si ho obdarovaný vyberá sám),
 • rešpektuje individualitu osobnosti a zároveň podporuje kolegialitu,
 • jednoduchá administratíva,
 • široké možnosti využitia.

Nominálna hodnota, potlač a balenie

 • štandard: 2 €, 5 €, 10 €, 20 €,
 • na požiadanie vyrobíme kupóny v akejkoľvek nominálnej hodnote, v rozmedzí od 2 € do 30 €. Odporúčame zaokrúhľovať na celé eurá, napr. 5 €, 10 €, 15 €, 20 €,
 • kupóny sú balené v knižkách s darčekovým dizajnom, alebo navoľno,
 • na požiadanie kupóny zabalíme do efektnej darčekovej obálky (pre viac info volajte naše Call centrum 02/ 32 55 35 45).
 • ak si klient želá, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jednej šekovej knižky.
 • darčekové kupóny dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vašim logom, menom firmy, a /alebo zamestnanca, venovaním či iným textom a rozčleniť ich podľa Vašej organizačnej štruktúry.

Darčekové balenie

O všetkých možnostiach darčekového balenia kupónov Vás radi poinformujú naši obchodní zástupcovia alebo naše zákaznícke oddelenie.


Platnosť kupónov

Aktuálne platné kupóny si pozrite tu.


Zmluvné zariadenia

Akceptačné miesta produktu tvoria prevádzky umožňujúce kultúrne a športové vyžitie, nákup darčekov, cestovanie, krásu, zdravie, média, detský svet, vzdelávanie a mnohé ďalšie zaujímavé aktivity. Sieť je označená nálepkou s logom Up Darčekový kupón.

Na požiadanie klienta sieť rozšírime o konkrétnu prevádzku.


Objednávka, notifikácia a dodanie poukážok

Kupóny dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, faxu, poštou, telefonicky či osobne.

Emailom Vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané, resp. pripravené na osobné prevzatie.

Kupóny Vám dodáme buď cenným listom, kuriérom alebo dobierkou, všetky zásielky sú pre prípad ich poškodenia alebo straty poistené.