Úvod > Produkty > PRODUKTY > Cadhoc Motivácia
Cadhoc Motivacia

Zamestnávateľ

Poukážky Cadhoc Motivácia pomáhajú zamestnávateľovi

motivovať svojich zamestnancov

 • k vyššiemu pracovnému nasadeniu,
 • k lepšej dochádzke,
 • k vyššej zaangažovanosti pri plnení cieľov,
 • k upevneniu vernosti k značke zamestnávateľa.

Podnikateľ

Poukážky Cadhoc Motivácia uľahčujú podnikateľovi

motivovať obchodných partnerov

 • k pravidelnému objednávaniu služieb či tovarov,
 • k budovaniu lojálnych obchodných vzťahov,
 • k novým obchodným aktivitám.

Darček za poukážku Cadhoc Motivácia si vyberie každý zamestnanec alebo klient sám, podľa svojich predstáv a potrieb v širokej sieti rôznych akceptačných miest Up Cadhoc.

Náš tip ako ušetriť na nákladoch a pritom zvýšiť príjem zamestnanca

Organizovaním interných súťaží pre zamestnancov môže zamestnávateľ zvýšiť čístý príjem výhercov/ zamestnancov bez zvyšovania nákladov firmy.

Výhry až do výšky 350 € sú oslobodené od daní z príjmu pre zamestnanca podľa § 9 ods. 2 písm. m zákona o dani z príjmov a odvodov.

Ak zamestnávateľ vyhlási súťaž o najvyššiu efektivitu práce, najnižšiu PN-kovosť alebo najlepšiu spoluprácu, môže odmeniť ľubovoľný počet zamestnancov. Samozrejme podľa vopred stanovených pravidiel.

Ako na to?

O celú administratívu sa postaráme my - v Up Slovensko. Nastavíme zamestnávateľovi podmienky internej súťaže na mieru, pomôžeme s vyhodnotením a odovzdaním odmien vo forme poukážok Cadhoc Motivácia, ktorých hodnotu si určí zamestnávateľ podľa svojich možností.

Výhody Up Cadhoc Motivácia

Tento spôsob motivácie prináša výhody obidvom stranám: zamestnávateľovi aj zamestnancovi.

Pre porovnanie kalkulácia hrubej mzdy zamestnanca vo výške 1000 €:

 • v prípade zvýšenia hrubého príjmu zamestnanca alebo vyplatenia inej finančnej odmeny o 350 €, bude jeho čistý príjem 1009,32 € a náklady zamestnávateľa 1825 €.
 • v prípade výhry v súťaži v hodnote 350 € bude celkový čistý príjem zamestnanca 1 113,81 € a náklady zamestnávateľa 1 702 €.
  • Výhrou v súťaži získa zamestnanec viac o 104 € a zamestnávateľ ušetrí na nákladoch 123 €.

   Daňová výhoda platí na každú súťaž samostatne. Ak sa zamestnávateľovi tento spôsob interných súťaží osvedčí, môže vyhlásiť ľubovoľný počet súťaží a daňová výhoda sa bude vzťahovať na každú z nich.

Aktuality

Dezone Shell_SmartPay Registruj svoju Sphere kartu a vyhraj UpCadhoc_v_Planeo Kalendarik na rok 2021