Asociácia moderných benefitov

združuje firmy aktívne pôsobiace v poskytovaní benefitných systémov. Zároveň je aj súčasťou ekosystému, ktorý sa aktívne venuje novým sociálnym inováciám a ich dostupnosti. Objavujte s nami svet rovnováhy medzi prácou a aktívnym a zdravým životným štýlom.

Asociácia moderných benefitov je združením spoločností aktívnych v oblasti sprostredkovania zamestnaneckých benefitov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Obhajuje a presadzuje inovatívne a efektívne riešenia v oblasti zamestnaneckých benefitov, s dôrazom na stravovanie.  Aj preto, a na základe dlhoročných skúseností nielen zo Slovenska, ale z celého sveta, do diskusie s partnermi prináša návrhy zvyšujúce prínos zamestnaneckých benefitov a sociálnych inovácií pre:

  • zdravie a zdravý životný štýl
  • spokojnosť zamestnancov na pracovisku
  • socioekonomické postavenie (alt. zvyšovanie kúpnej sily)
  • rozvoj malého a stredného podnikania - jednoduchšie plnenie povinností Zákonníka práce  
  • rozvoj dotknutých sektorov – cestovného ruchu, reštauračných služieb, potravinárskeho priemyslu

 
Asociácia moderných benefitov je členom Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ). V rámci AZZZ aktívne prispieva k zavádzaniu jednoduchých, efektívnych a inovatívnych riešení, ktoré sú súčasťou sociálnych inovácií vo firemných stratégiách. Pre jednoduchšie a zmysluplnejšie benefity pre všetkých.
 
Je aj členom medzinárodnej Social Vouchers' International Association (SVIA). V rámci SVIA spolupracujeme s organizáciami z iných krajín na tvorbe jednotných dátových setov, štúdií či podkladov, vďaka ktorým je možná tvorba podložených štátnych a firemných politík na európskej aj medzinárodnej úrovni.

Up Slovensko je členom AMOBE a podieľa sa na vytváraní inovatívnych riešení pre implementáciu sociálnej stratégie v komerčnej aj verejnej sfére.