Úvod > Produkty > PRODUKTY > Relax kupón

  • je špecializovaný na regeneráciu pracovnej sily prostredníctvom kultúrneho a športového vyžitia, 
  • zamestnanci sa môžu zrelaxovať podľa vlastných predstáv v širokej sieti športových a relaxačných zariadení na území celého Slovenska. 

Prostredníctvom relax kupónov môžete

  • zabezpečiť aktívnu a pasívnu regeneráciu Vašich pracovníkov,
  • STIMULOVAŤ Vašich zamestnancov k lepším pracovným výkonom,
  • ODMEŇOVAŤ osobný prínos Vašich zamestnancov, pracovné výsledky, inovatívne riešenia.

Nominálna hodnota a potlač

  • štandard: 2 €, 5 €, 10 €, 20 €,
  • na požiadanie vyrobíme kupóny v akejkoľvek nominálnej hodnote, v rozmedzí od 2 € do 30 €. Odporúčame zaokrúhľovať na celé eurá, napr. 5 €, 10 €, 15 €, 20 €,
  • ak si klient želá, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jednej šekovej knižky,
  • relax kupóny dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vašim logom, menom firmy, a /alebo zamestnanca, venovaním či iným textom a rozčleniť ich podľa Vašej organizačnej štruktúry.

Platnosť kupónov

Aktuálne platné kupóny si pozrite tu.


Zmluvné zariadenia

Relax kupóny akceptujú vybrané zmluvné zariadenia na území celej Slovenskej republiky. Zoznam zariadení je k dispozícii každému užívateľovi relax kupónov.

Sieť produktu tvoria prevádzky umožňujúce kultúrne a športové vyžitie, zdravie ... a mnohé ďalšie zaujímavé aktivity. Sieť je označená nálepkou s logom Up Relax kupón Cadhoc Relax.

Na požiadanie klienta sieť rozšírime o konkrétnu prevádzku

Aktuality

lepsiakodarcek.sk_vianoce_zamestnancom Banner 2 Banner 1 Banner 4