Úvod > Produkty > PRODUKTY > Darčekový kupón

 • je univerzálna poukážka slúžiaca na realizáciu sociálnej politiky vo vnútri organizácie a na realizáciu obchodnej politiky a marketingových aktivít.
 • tento kupón je darček, ktorý si vyberá každý sám, a preto umocňuje osobnú väzbu obdarovaného k darcovi. Inšpirujte sa rôznorodou sieťou zmluvných zariadení a darujte darček podľa predstáv obdarovaného.

Prostredníctvom darčekových kupónov môžete

 • zabezpečiť aktívnu a pasívnu regeneráciu Vašich pracovníkov,
 • STIMULOVAŤ Vašich zamestnancov k lepším pracovným výkonom či klientov k opakovaným nákupom a pod.,
 • ODMEŇOVAŤ osobný prínos Vašich zamestnancov, pracovné výsledky, inovatívne riešenia,
 • UPEVŇOVAŤ vzťah s Vašimi klientmi.

Prečo využívať darčekový kupón?

 • prináša slobodu výberu miesta, času a spôsobu použitia pre obdarovaného,
 • nie je darčekom, ktorý ostane ležať na dne skrine ani nevyužitou vstupenkou do plavárne či fitnesscentra – je darčekom, ktorý presne odpovedá na želanie obdarovaného (pretože si ho obdarovaný vyberá sám),
 • rešpektuje individualitu osobnosti a zároveň podporuje kolegialitu,
 • jednoduchá administratíva,
 • široké možnosti využitia.

Nominálna hodnota, potlač a balenie

 • štandard: 2 €, 5 €, 10 €, 20 €,
 • na požiadanie vyrobíme kupóny v akejkoľvek nominálnej hodnote, v rozmedzí od 2 € do 30 €. Odporúčame zaokrúhľovať na celé eurá, napr. 5 €, 10 €, 15 €, 20 €,
 • kupóny sú balené v knižkách s darčekovým dizajnom, alebo navoľno,
 • na požiadanie kupóny zabalíme do efektnej darčekovej obálky (pre viac info volajte naše Call centrum 02/ 32 55 35 45).
 • ak si klient želá, viaceré nominálne hodnoty a rôzne počty poukážok zabalíme do jednej šekovej knižky.
 • darčekové kupóny dodáme v personalizovanej forme, t.j. potlačené vašim logom, menom firmy, a /alebo zamestnanca, venovaním či iným textom a rozčleniť ich podľa Vašej organizačnej štruktúry.

Platnosť kupónov

Aktuálne platné kupóny si pozrite tu.


Zmluvné zariadenia

Akceptačné miesta produktu tvoria prevádzky umožňujúce kultúrne a športové vyžitie, nákup darčekov, cestovanie, krásu, zdravie, média, detský svet, vzdelávanie a mnohé ďalšie zaujímavé aktivity. Sieť je označená nálepkou s logom Up Darčekový kupón.

Na požiadanie klienta sieť rozšírime o konkrétnu prevádzku.


Objednávka, notifikácia a dodanie poukážok

Kupóny dodáme v požadovanej nominálnej hodnote a počtoch na adresu, ktorú uvediete v objednávke, priamo osobe oprávnenej na ich prevzatie; poukážky môžete objednať prostredníctvom webu, emailu, vlastného online účtu v zákazníckej zóne na tomto webe, faxu, poštou, telefonicky či osobne.

Emailom Vám oznámime, že objednané poukážky sú vyrobené a odoslané, resp. pripravené na osobné prevzatie.

Kupóny Vám dodáme buď cenným listom, kuriérom alebo dobierkou, všetky zásielky sú pre prípad ich poškodenia alebo straty poistené.

Aktuality

lepsiakodarcek.sk_vianoce_zamestnancom Banner 2 Banner 1 Banner 4